Bài viết nhà phố khung théptuyệt vời muốn nói ra cùng bạn những khuyên của tôi Mẫu nhà ở khung thép


nhà cấp 4 khung thép tiền chế
Móng của nhà ở khung thép: Đổ móng cốc tại các vị trí chân cột, đổ giằng bê tông cốt thép kích thước 300 x 300mm theo chu vi nhà
Cột nhà ở khung thép: Được làm bằng thép C theo mẫu đặt hàng riêng cho nhà lắp ghép để lắp tấm xem tiep tôn xốp.
Vì kèo của nhà ở khung thép: điều hành thép hộp, được liên kết với cột bằng bulong bản mã.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *